Problem med Inloggning !!!

Tyvärr så är det en aktiv driftstörning hos vår internetleverantör som gör att det ibland inte går att komma åt registerplattformen och statistiksidan.

Det är något som deras drifttekniker jobbar på och i nuläget verkar allt fungera.

***********************************************************

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se