Årsrapport 2018

En korrigerad version (1.1) av årsrapporten 2018 finns nu att ladda ner som PDF fil :
 Klicka här (9 MB).
********************* 
Tyvärr fanns det ett fel i bildraden överst på sidan 25 i den tryckta versionen samt i PDF filen (1.0).  
Överskriften var fel och y-axen gick från 0-8% i stället för ifrån 0-10%, vilket nu har rättats.

Notera!  Om det är svårt för PDF programmet att öppna filen kan den laddas ner genom att högerklicka på länken och välja Spara.

Om du vill komma åt tidigare rapporter så välj 
"Publikationer/Årsrapporter" i menyn ovan

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se