GDPR - Hur knäprotesregistret behandlar dina personuppgifter

Klicka här för uppgifter om vad som registreras och hur dina uppgifter hanteras.

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se