PROM databasen stänger för uppdatering !

Detta händer den 23 december 2017 kl. 24.00.

 

De som matar in PROM kommer därför inte att kunna göra detta.

 

Vi ber dem om att lägga formulären åt sidan och så kommer vi att meddela när det är färdigt via e-mail. Information om detta kommer även att visas på hemsidan.

 

Vi önskar er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Svenska knäprotesregistret | Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se